Pereiti prie turinio Į pradžią / Teisinė informacija

Teisinė informacija

Teisės aktai

 1. LR bibliotekų įstatymas
 2. Bibliotekų renovacijos ir modernizavimo 2003–2013 metų programa
 3. Dėl Lietuvos higienos normos HN 18:2007 „Viešojo naudojimo kompiuterinių tinklų prieigos taškai: sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo
 4. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. vasario 6 d. nutarimo Nr. 182 „Dėl autorinio atlyginimo už knygų ir kitų leidinių panaudą bibliotekose mokėjimo tvarkos patvirtinimo“ pakeitimas
 5. Lietuvos Respublikos kultūros ministro įsakymas „Dėl apskričių viešųjų bibliotekų veiklos teritorijų“
 6. Lietuvos Respublikos kultūros ministro įsakymas „Dėl bendrosios bibliotekos apskaitos knygos ir bibliotekos dienoraščio formų patvirtinimo“
 7. Lietuvos Respublikos kultūros ministro įsakymas „Dėl Bibliotekininkų atestavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“
 8. Lietuvos Respublikos kultūros ministro įsakymas „Dėl Bibliotekų fondų apsaugos nuostatų patvirtinimo“
 9. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas „Dėl dokumentų privalomųjų egzempliorių skaičiaus ir jų perdavimo bibliotekoms“
 10. Lietuvos Respublikos kultūros ministro įsakymas „Dėl Pavyzdinių naudojimosi biblioteka taisyklių patvirtinimo“
 11. Lietuvos Respublikos kultūros ministro įsakymas „Dėl valstybės ar savivaldybių įsteigtų bibliotekų teikiamų mokamų paslaugų sąrašo patvirtinimo“

Pasvalio M. Katiliškio viešosios bibliotekos teisės aktai

 1. Pasvalio rajono bibliotekininkų etikos kodeksas (tekstinis dokumentas, 35 KB)