Administracija

Direktorė Danguolė Abazoriuvienė, tel. (8 451) 34447

Pavaduotojas ūkio ir bendriesiems reikalams Dainius Vareika, tel. (8 451) 34238

Vyriausioji buhalterė Biruta Baronienė, tel. (8 451) 34448

Buhalterė Justina Jurėnienė, tel. (8 451) 34448

Personalo administratorė Vilija Sakalauskė, tel. (8 451) 34447