• „Renginių ciklas „Dienos ir naktys 2019: Lietuva ir pasaulis“

  Projekto tikslai:

  Sutelkti Pasvalio krašto bendruomenės narius bendrai kultūrinei, meninei, pažintinei ir kūrybinei veiklai, siekiant didinti jų aktyvumą, mažinant kultūrinę, socialinę ir informacinę atskirtį, stiprinti bibliotekos ir bendruomenės tarpusavio ryšį, kurti patrauklią kultūrinę aplinką Pasvalio krašto bendruomenės nariams.

  Skatinti bendruomeniškumo dvasią ir patriotiškumą, norą didžiuotis savo kraštu ir pasaulyje gyvenančiais lietuviais bei lietuvių kilmės asmenimis, kurie yra vienos Lietuvos dalis, jos stiprybės, vienybės, pažangos ir išlikimo garantas.

  Projektas dalinai finansuojamas Lietuvos kultūros tarybos, 4670 Eur.

  LTK Logotipas1

 • „Lėlių teatro magija bibliotekoje“

  Projekto tikslai:

  Supažindinti tikslinę auditoriją su teatro menu, sudaryti palankias sąlygas jiems tapti tautos meninės kultūros dalimi, plėtotis jų doroviniam ir estetiniam jautrumui aplinkai, gamtai, žmogui, kultūrai, formuotis jų kritiniam mąstymui.

  Skaityti daugiau...

 • „Atradimai tau po kojomis“

  Projekto tikslas ugdyti bibliotekoje ikimokyklinio ir jaunesnio mokyklinio amžiaus bei specialiųjų poreikių turinčių vaikų ir jaunuolių bendruosius gebėjimus ir socialinius įgūdžius, tam panaudojant žaidimus ir inovatyvias kompiuterines technologijas.

  Skaityti daugiau...

 • „Tekančio laiko ženklai“

  Projekto tikslas: Lietuvių literatūros tyrinėtojos, kritikės, eseistės, kraštietės profesorės Vandos Zaborskaitės visapusiškas prisiminimas ir atminimo įamžinimas bei jai skirtos ekspozicijos Vaškų Kaimo Vandos Zaborskaitės bibliotekoje atnaujinimas.

  Projektas dalinai finansuojamas Lietuvos kultūros tarybos, 8800 Eur.

  LTK Logotipas1

 • Praleisk laisvalaikį kitaip: atradimai meniniuose labirintuose

  Projekto tikslas: sudaryti sąlygas prasmingam jaunimo laisvalaikio užimtumui ir saviraiškai, kūrybiškumo ugdymui bei įsitraukimui į meninę veiklą, didelį dėmesį skiriant mažiau motyvuotam ir mažiau galimybių išreikšti save turinčiam jaunimui.

  Skaityti daugiau...

 • Atviros jaunimo erdvės „Mono arba Stereo“ prieinamumo didinimas ir paslaugų modernizavimas

  Projekto tikslas – suteikti prasmingos veiklos ir užtikrinti saugaus laisvalaikio galimybes Pasvalio krašto jaunimui nuo 14 iki 29 metų, ypatingą dėmesį skiriant mažiau galimybių turintiems ir saviraiškos erdvės nerandantiems jaunuoliams bei palengvinti jų integraciją į socialinę aplinką.

  Skaityti daugiau...