Pereiti prie turinio Į pradžią / Projektai / Įgyvendinami / Įgyvendinamas projektas „Paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas Pasvalio rajono savivaldybėje“

Įgyvendinamas projektas „Paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas Pasvalio rajono savivaldybėje“

Pasvalio rajono savivaldybės administracija kartu su Pasvalio Mariaus Katiliškio viešąja biblioteka įgyvendina projektą „Paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas Pasvalio rajono savivaldybėje“, kurio metu Pasvalio rajono savivaldybės administracijoje yra diegiamas bendrojo vertinimo modelis bei Pasvalio Mariaus Katiliškio viešojoje bibliotekoje yra pritaikomas „Lean“ metodas. Siekiant pasiekti efektyvius projekto rezultatus, įvairiuose mokymuose dalyvauja šių staigų darbuotojai.

Gyventojų, įstaigų, įmonių, organizacijų poreikiai ir lūkesčiai bei teisės aktų reikalavimai sąlygoja poreikį didinti Pasvalio rajono savivaldybės administracijos bei Pasvalio Mariaus Katiliškio viešosios bibliotekos veiklos efektyvumą bei diegti modernius vadybos metodus.

Projekto įgyvendinimo tikslas – padidinti visuomenės pasitenkinimą Savivaldybės viešojo valdymo institucijų teikiamomis paslaugomis ir asmenų aptarnavimu, Savivaldybėje ir Viešojoje bibliotekoje įgyvendinant paslaugų teikimo ir asmenų aptarnavimo kokybei gerinti skirtas priemones.

Bendrojo vertinimo modelis yra Europos kokybės vadybos fondo tobulumo modelio pagrindu Europos viešojo administravimo instituto sukurtas modelis, kuris naudojamas viešųjų organizacijų savęs įvertinimui – leidžia nustatyti savo stipriąsias ir silpnąsias vietas ir lyginti gautus rezultatus su kitomis organizacijomis. Bendrojo vertinimo modelio taikymo metu Savivaldybės darbuotojai bus supažindinti su pagrindiniais kokybės vadybos modeliais, darbuotojai išmoks patys vertinti organizacijų veiklą, identifikuoti jos trūkumus ir stipriąsias vietas.

„Lean“ metodo diegimo tikslas – naudojant mažesnius išteklius sukurti didesnę vertę klientui ir didinti savo konkurencinį pranašumą, todėl metodo diegimo metu optimizuojami vykdomi vidiniai procesai, racionalizuojama ir supaprastinama procesų vykdymo eiga, tobulinamos veiklos organizavimo procedūros, susijusios su paslaugų teikimu bei asmenų aptarnavimu. Metodo diegimo metu rengiami paslaugų aprašymai su esamos veiklos procesų žemėlapiais, paruošiamos ataskaitos su pasiūlymais dėl paslaugų teikimo ir asmenų aptarnavimo proceso tobulinimo.

Bendradarbiaujant su UAB „Eurointegracijos projektai“ bus įdiegtas bendrojo vertinimo modelis bei pritaikytas LEAN metodas, pagal diegiamą bendrojo vertinimo modelį bei pritaikomą LEAN metodą apmokami įstaigų darbuotojai, įgyvendinti projekto uždaviniai ir tikslai.

Projekto įgyvendinimo metu Pasvalio Mariaus Katiliškio viešojoje bibliotekoje bus įdiegtas „vieno langelio“ principas bei klientų aptarnavimo ir knygų apsaugos sistema, kuri bus naudojama teikiant paslaugas visiems Viešosios bibliotekos skaitytojams, adresu Vytauto Didžiojo a. 7, Pasvalys.

Projekto biudžetas – 185 560,07 Eur, iš jų: ES struktūrinio fondo lėšos – 157 726,05 Eur, Savivaldybės biudžeto lėšos – 27 834,02 Eur.

Planuojama projekto veiklų įgyvendinimo pabaiga – 2020 m. liepos mėn.