Knygų ir straipsnių paieška

Jeigu ieškote knygos, žurnalo ar laikraščio, straipsnio, esančio Pasvalio Mariaus Katiliškio viešojoje bibliotekoje, naudokitės mūsų bibliotekos elektroniu katalogu. Knygoms, periodiniams leidiniams ieškoti rinkitės paprastą arba išplėstinę paiešką. Straipsniams ieškoti – straipsnių paiešką. Mūsų bibliotekos straipsnių kataloge rasite tik kraštotyros straipsnius (apie mūsų kraštą, kraštiečius, čia gimusius, augusius, dirbusius ar šiam kraštui nusipelniusius žmones).

Apie paiešką Pasvalio M.Katiliškio bibliotekos e.kataloge skaitykite čia.

Pasvalio bibliotekos kataloge neradote reikalingos knygos, žurnalo ar laikraščio? Pažiūrėti, kokios bibliotekos juos turi, galėsite pasinaudoję Lietuvos viešųjų bibliotekų suvestiniu katalogu.

Apie paiešką Lietuvos viešųjų bibliotekų suvestiniame kataloge skaitykite čia.

Ieškote straipsnio dominančia tema ar pagal reikiamą autorių? Naudokitės Nacionalinės bibliografijos duomenų banku.

Apie paiešką Nacionalinės bibliografijos duomenų banke skaitykite čia.